ماه هفتم


تئاتر فستیوال
: امیر زاوش
: فاطمه سرلک، مهسا نظری، امیر زاوش،

 

محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش دو
میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا:  سه‌شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ تا چهارشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

 

: حسین کاوه
: کسری ابراهیمی
: مریم جیریایی
: محسن ابراهیمی
: حسین کاوه

وقتی بمب شیمیایی سد مادری و مادرانگی میشود در حالیکه قرار بود شور زندگی در قالب کودکی شاد حاصل یک عشق باشد سالها فقط حسرت و دلتنگی بر جای ماند ….

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.