مایلند


تئاتر فستیوال
: هومن رستگار
: هومن رستگار

 

محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
دوره اجرا:  ۰۴ تا ۲۵ اسفند
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
مدت اجرا:  ۵۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: ‌ اسحاق میرعزیزی
: بهزاد بختیاری
: تینا بخشی
: لعیا رستمی
: هومن رستگار
: آرتا امینی
: گروه دیارا
: سید محمد صادق سیادت
: مجتبی کاظمی
: رکسانا سکایش

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.