مبارک و غولهای شهر


تئاتر فستیوال

 سپیده اقدامی

: فرهاد مؤمنی، کیارش جمشیدی، الهه علیرضالو
: رضا شعبانی
: سپیده اقدامی
: سپیده اقدامی، الهام وفائی
: کیان زمانی

خلاصه نمایش: شهر توسط غول ها که نماد آلودگی هستند، تسخیر شده و مبارک که نماد پاکیزگی به اسارت غول ها درآمده است. در این میان شادباش، پسر عموی مبارک، برای نجات وی از فضا به زمین می آید.

صبح ها ویژه مهد کودک ها با هماهنگی قبلی

 فرهنگسرای ابن سینا
شهرک غرب . خیابان ایران زمین. فرهنگسرای ابن سینا
چهارشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۵ – پنجشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۵
:  ۱۶:۰۰
 ۵۰ دقیقه
 ۱۰,۰۰۰ تومان
تلفن رزرو و هماهنگی: ۰۹۳۰۳۴۶۸۱۹۶، ۰۹۱۰۸۶۲۴۶۵۸

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.