مثل شلوار جین آبی


تئاتر فستیوال

: احسان گودرزی
:احسان گودرزی
محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۱
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا:  ۰۵ تا ۳۰ مهر
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
مدت اجرا:  ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
:رامبد جوان
: مهدی شاه‌حسینی
: شهرزاد نیک‌مرام
: نگار نعمتی
: امیر صداقتی
: امیرحسین پارسا
: مانی لطفی‌زاده
: علی نصیری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.