مثل من، مثل تو


تئاتر فستیوال

: یلدا قشقایی
:یلدا قشقایی

 

محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
دوره اجرا:  ۰۱ تا ۲۰ مهر
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا:  ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: بایرام فضلی، محمد سلیمی
: مهرداد دادگری
: بهزاد اطاعتی
: صادق سیادت
: مبینا ستوده نیا
: امیرحسین جعفری
: مهسا کوچک
: نیکی نیک‌خواه

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.