مده‌آی سن مدار


: آنکا ویسده
: بورژین عبدالرزاقی
: الیکا عبدالرزاقی، احمد ساعتچیان، مهدی بجستانی
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن سه
خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا: ۱۱ بهمن تا ۲۴ اسفند ۹۷ – هر پنجشنبه و جمعه
ساعت اجرا: ۲۰:۱۵
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت : ۴۰,۰۰۰ تومان

: حسن عسگری
: امیرحسین توانا، سیاوش قربانی
: شقایق بهزادمهر
: محمد رجبیان، مهدی یوسفیان
: مانلی عبدالرزاقی، حامد بیجارچی
: امیر آقاجان
: ایمان بیات فر
: علی جدیدی
: نازنین محب علی
: وفا ملک زاده
: فرانک حیدریان
: مهتاب چلاجور، زهرا طائب

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.