مرثیه ای برای آقای ع


تئاتر فستیوال

: سپیده قربانی
: سمیرا آقایی
:(به ترتیب ورود به صحنه) مهدی حسینی، وحید حافظی، سمیرا آقایی، عقیل تقی زاده، سامان هاشمی

 

محل اجرا: خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
 خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان
تلفن:۶۶۷۲۲۶۲۲ – ۶۶۷۲۴۸۱۵
دوره اجرا:  ۰۵ مهر تا ۰۷ آبان
ساعت اجرا : ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: مهناز اکرمی
: مهناز اکرمی
: علیرضا نوروزی
: محمد موسوی
: مسعود غنی آبادی
: آرمان جمالی فر
: آرمان جمالی فر
: دانیال اربابی
: الهام دهقان
: مهدی آشنا
: کامیار بهزادی نسب
: مهناز اکرمی
: زهرا فرض مهدی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.