مرگ تصادفی یک آنارشیست


تئاتر فستیوال
محل اجرا: مجموعه تئاتر دیوار چهارم
 میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین خیابان سرپرست و فریمان، پلاک ۵۴۴
تلفن: ۶۶۴۰۴۱۳۱، ۶۶۴۷۵۰۱۱
دوره اجرا: ۲۳ دی ماه ۳ بهمن ماه ۹۷
ساعت اجرا: ۱۹:۱۵
مدت اجرا: ۷۵دقیقه
بها بلیت : ۲۱,۰۰۰ تومان
: داریو فو
: بهنام خندان
:ایمان اصفهانی، احسان امیدی، امیر حیدری، پوریا خدابخش، مهسا میرکاظمی، آرمین والی
: یدالله اقا عباسی
:معمومه شرکایی
: گلاره روستایی، غزال زینالی
: راضیه شفیعی، ژوپین نریمانی
: ژوپین نریمانی
: شهریار ستارنیا
: حسام افسری
: بهنام خندان
: سید محمد مهدی موسوی
: بهنام خندان
: پریسا نصیری، پوریا فریدی
: مینا حسینعلی، مریم مجد
: نغمه نوذری
: عاصفه پشتچی، مینا قانع، وحید شریفیان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.