مرگ تصادفی یک آنارشیست


تئاتر فستیوال

: داریو فو
: امیرپاشا محمدی
: رضا الهی، علیرضا حاجی زاده، سینا نقی پور، محمد نکل زاده
محل اجرا: تماشاخانه سه‌نقطه – سالن خسرو شکیبایی
 میدان ولی عصر، بلوار کشاورز، بعد از خیابان فلسطین خ کبکانیان، نبش کوچه مرتضی زاده، پلاک ۱۰ و ۱۲
تلفن: ۸۸۹۵۲۴۴۰
دوره اجرا: ۸ تا ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۷
ساعت اجرا: ۲۰:۴۵
مدت اجرا: ۵۰دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: رضوان صدقی نژاد
: امیرپاشا محمدی
: کار گروهی
: کارگروهی
: علیرضا حاجی زاده
: محمدرضا قیدری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.