مرگ فیدل


تئاتر فستیوال

: آرش سنجابی
:پویا امینی، مریم معصومی، نیلوفر پارسا، مهنوش صادقی، ایمان اصفهانی، ماریه ماشاللهی، پرهام امینی، مهرداد سنجابی، امیر تیموری، لادن پروین، پگاه الله وردی و با حضور نیلوفر لاری پور
محل اجرا:  مجموعه تئاتر دیوار چهارم
 میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین خیابان سرپرست و فریمان، پلاک ۵۴۴
تلفن: ۶۶۴۰۴۱۳۱، ۶۶۴۷۵۰۱۱
دوره اجرا: ۰۱ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰  تومان
:میثم مقدم
: انوشه زاهدی
: مینا ترکمان
: یارتا یاران
: رازیما میرزایی
: مهشید صادقی
: آذرخش فراهانی
: مهدی رایگانی
: ایمان نظری
: الهام مرتاضی
: نازنین کاوه
: پریسا رفیعی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.