مرگ و دوشیزه


تئاتر فستیوال

: آریل دورفمان
: سینا راستگو
: (به ترتیب حروف الفبا) زهرا بهروزمنش، محمد حبیبى، رضا داوودوندى، محمد مسگرى، منصور نصیرى
محل اجرا: تماشاخانه پالیز، سالن ۲
 تهران، خیابان کریمخان، خیابان عضدی جنوبی (آبان)، خیابان سپند، پلاک ۶۹
تلفن: ۸۶۰۳۷۵۱۰
دوره اجرا:  ۲۷ بهمن تا ۲۸ اسفند
ساعت اجرا:  ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۶۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: حشمت الله کامرانی
: کمپانی تئاتر امید ایران و موسسه پادمآرت
: سینا راستگو
: سید محمد موسوى
: بهار خلیلى فرد
: لعیا خرامان
: امیر دوستى
: هادی جلدی
: ساینا قادری
: علی ژیان (جارچی)
: مهدی شهریارى. سمیرا احمدى
: سارا مژده
: زهرا بهرامی
: عطا عارفی، شکیبا احدی زاده
: سید مصطفی طباطبایی
: محمد حسین خوش گفتار، امید رجایی
براساس نمایشنامه «مرگ و دختر جوان»

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.