من من نیست، دشمن است و دشمن لجن است / پیشنهاد نمی شود


تئاتر فستیوال

:  میلاد محمدی
:  مهناز ذبیحی، میلاد محمدی، آیدا صادقی، حمیدرضا رحیمی، پرنیان گودرزی، محمدرضا مالکی

:  عسل لطفی
: محسن محمدی
: احسان صفرزاده
: میلاد محمدی
: نرگس چمنی
: مهدی فرهنگ و مرتضی مجرد عالی
: امیر پارسائیان مهر
: گروه هنر مدرن
: آرزو آزادپور

 خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷ – ۸۸۳۱۰۴۵۸
سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ – جمعه ۰۴ تیر ۱۳۹۵
 ۱۸:۳۰
:  ۶۰ دقیقه
 ۱۵,۰۰۰ تومان
: ۰۹۱۹۵۱۷۷۴۱۸

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.