مواچیله در هیچ جا


: محمد نیما مظاهرى
: (به ترتیب حروف الفبا) مهسا اصغرى، کاوه دوستى، حمید رشید، شایسته سجادى، شیما صفرى، مرصاد فیضى، فوژان فروتن، معین کرمى، نوید نصرتى، محمد نیما مظاهرى
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن سه
 خیابان نوفل‌لوشاتو ، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰ – ۶۶۷۵۱۰۴۶ – ۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا: ۳۰ شهریور تا ۲۵ مهرماه ۹۷
ساعت اجرا: ۱۸:۳۰ , ۱۶:۳۰
مدت اجرا: ۸۰دقیقه
بهای بلیت : ۲۹,۷۵۰ تومان , ۳۵,۰۰۰ تومان

: مهسا اصغرى
: نسترن طاهرپور
: علیرضا اکبریان، سینا خوانسارى
: ساناز قهرمانى
: معین کرمى
: علیرضا اکبریان
: پریچهر ژیان
: نسترن طاهرپور
: مریم شریعتى
: گروه هنرى پژواک
: شایسته سجادى

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.