مینیمالیست هایی برای کودکی


تئاتر فستیوال

: نیلوفر تاجیک
:(به ترتیب ورود) مرجان دلبند، غزال توکلی، شیدا مقدری، ثمر امین پور، نونا تاجداران
محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۱
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا:  ۰۲ تا ۱۹ مهر
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
:نیلوفر تاجیک
: فرهاد بصیر
: داریوش نصیری
: ثمر امین پور
: نیلوفر تاجیک
: وهاب امین الرعیا
: غزال توکلی
: گیتی شاکری
: کوشا نیا بلوچ
: فتاح مینو بخش
: رضا جاویدی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.