نقل عاشقی


تئاتر فستیوال

: ساجد قدوسیان
:کامران مبشری، زهره کدخدازاده، ساجد قدوسیان

 

محل اجرا: تئاترشهر – پلاتو اجرا
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا:  ۲۱ شهریور تا ۰۶ مهر
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

: عقیل تقی زاده
: بهروز شیری، همایون کاکی، سولماز حسینی
: احمدرضا موسوی
: رضا عزیز زاده بوشهری

 

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.