همه دختران امیرکبیر


تئاتر فستیوال

: سید علی تدین صدوقی
: یلدا قشقایی، سیاوش خادم حسینی، نانت تومه، مهلادریایی و کرامت رودساز
: آزاده بهرامی (دختر یک)، پریا محمدی (دختر دو)، باران محبوبی (دختر سه)، هیوا قصیوند (دختر چهار)، ایملدا تومه (دختر پنج)

 

محل اجرا: تالار حافظ
 خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، روبروی تالار وحدت، سالن حافظ
تلفن: ۶۶۷۵۶۰۴۳
دوره اجرا:  ۱۱ تا ۲۷ شهریور
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: دکتر وحید چهل امیرانی
: امین وظایفی
: احمد دولت آبادی
: ‌ حسن رونده
: هدیه رحمت نژاد
: کوروش برزی
: مهسا بختیاری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.