همه پسران من


تئاتر فستیوال

: آرتور میلر
: مهیار اسلامی، آرمین مهدیلو
:آرمین مهدیلو، محمدرضا هلال زاده، علی آشمند، هدی کاویانی نسب، فرید رحمتی، المیرا صارمی، آناوا صدرهاشمی و مهیار اسلامی
محل اجرا: مجموعه تئاتر دیوار چهارم
 میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین خیابان سرپرست و فریمان، پلاک ۵۴۴
تلفن: ۶۶۴۰۴۱۳۱، ۶۶۴۷۵۰۱۱
دوره اجرا: مهر ۱۳۹۷
ساعت اجرا: ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۹۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۷,۵۰۰ و  ۲۵,۰۰۰ تومان تومان
: حسن ملکی
:گروه تئاتر ریما
: گروه تئاتر ریما
: مانیا بیگلری
: عبدالرزاق بنی شیخ الاسلامی، ایمان نظری
: امین دایی
: گروه هنری پژواک
: مریم شریعتی
: محمد جلالی نسب
: مرتضی ملک جاری
: امین دایی
: حمیدرضا طاهر
: مریم رستگار مطلق
: ثمین بابا حسینی، ریحانه خا ئف زاده و علی احمدی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.