هنرور


تئاتر فستیوال

:  مهدی اسد زاده
 عرفان ابراهیمی
:  عرفان ابراهیمی

: امید اکبری
: شکوفه طاهری
: حمیدرضا خدایی
: دریا مرادی دشت
: محمد نوری آزاد، شاهین امامی پارسا
: نوید آغاز
: بهناز شیربانی
: فرشاد سلطانی
: سمیرا باقری، مریم دیهول

مکان اجرا :  سالن موج نو
آدرس : خیابان شریعتی، خیابان میرداماد، رودبار شرقی (شمالی)، پلاک ۵۷
تلفن: ۲۲۲۲۴۵۱۸
:  دوشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۵ – پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵
 ۱۹:۰۰
 ۴۵ دقیقه
 ۱۵,۰۰۰ تومان
شماره رزرو: 
۰۹۳۸۰۹۴۶۶۰۰

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.