پابرهنه، لخت، قلبی در مشت


تئاتر فستیوال

: علیرضا کوشک جلالی
:میثاق زارع
محل اجرا: مجموعه تئاتر دیوار چهارم
 میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین خیابان سرپرست و فریمان، پلاک ۵۴۴
تلفن: ۶۶۴۰۴۱۳۱، ۶۶۴۷۵۰۱۱
دوره اجرا : ۰۱ تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
بها بلیت : ۳۰,۰۰۰  تومان
:وحید محمدحسینی
: طاهره دهکردی، بهنام نجم الدین
: پگاه محمودوند
: مریم رضوی
: پریسا قهرمانی
: سپیده هاشمی محتشم
: محمدحسن نکوپندار
: علیرضا نادری (استودیو ورا)
: احمد محمدحسینی، سعید بهشتی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.