پارانوئید


تئاتر فستیوال

: مسعود ترابی
: علی فرزانه پور
:(به ترتیب ورود) رضا زنده جاه، مونا رضایی، علی پیله ور، آذین فهیمی، میثم محب الهی، مریم بابایی، سعیده جمشیدی، امید اولیایی، مهراد صوفی
محل اجرا:  تماشاخانه ایران تماشا
 خیابان انقلاب، میدان فردوسی، بعد از خیابان نجات الهی(ویلا)، کوچه سمنان پلاک ۳
تلفن: ۸۸۹۳۵۶۶۳ – ۰۹۱۲۰۴۲۰۳۷۷- ۰۹۰۳۴۹۳۴۱۶۷
  ۰۷ تا ۲۱ بهمن
  ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۹۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
:مونا رضایی
: گلناز ندیمی، سیامک خانقلی، مهسا ناصری زردشتی، مروارید کیامرزی، امیرحسین حاجی حسینی، فرزاد عمرانی، حدیثه خانی ساربانقلی، مه لقا رستمی
: علی فرزانه پور
: محمد محب الهی، مهسا ناصری زردشتی
: سید میلاد موسوی
: مهسا ناصری زردشتی
: علی باقری
: مه لقا رستمی
: علی فرزانه پور
: علی تاجیک
: علی دولت آبادی، پریسا ناصری زردشتی، مهراد بازرگان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.