پاشش یک قطره خون در سر


تئاتر فستیوال

: امیرعلی ابراهیمی
بازیگران
: ۱۱، ۱۷، ۲۵ اسفندماه
: ۳، ۱۰، ۱۸ اسفندماه
: ۴، ۷، ۹ اسفندماه
: ۱۵ و ۲۱ اسفندماه
: ۶، ۸، ۱۴ اسفندماه
: ۱۳ و ۲۴ اسفندماه
: ۱۶ و ۲۳ اسفندماه
: ۲۰ و ۲۲ اسفندماه
محل اجرا: تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
 خ انقلاب، ضلع شمال غرب چهارراه ولیعصر، جنب داروخانه، پلاک ۱۴۷۸
تلفن: ۶۶۹۷۹۴۶۸، ۶۶۹۷۹۴۷۵
دوره اجرا:  ۰۳ تا ۲۵ اسفند
ساعت اجرا:  ۱۸:۱۸
مدت اجرا:  ۴۳ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان
: سینا آذربایجانی
: سوسن برومند
: امیر حسین یار محمدی
: سوسن برومند
: امیرعلی پیرزاده
: پریچهر والفی، آنیتا امامی، سینا آذربایجانی، علی یوسف نژاد
: امیرعلی ابراهیمی
: گروهی
: سینا آذربایجانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.