پرواز بر فراز آشیانه فاخته


تئاتر فستیوال

: امین محمدرضایی
:رضا افشار، شاهده خدادادی، احسان رجبیان، دنیا رجبی خواه، احسان سخی، عطا شاه پناه، مهدی فرزام صفت، مهدی مهری، حمیدرضا نقره دوست
محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۲
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا: ۰۱ تا ۱۷ بهمن
  ۱۹:۱۵
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
:سوسن کریمی
: فاطمه خداپرست
: مهتاب مجنونی
: کیوان خانی
: میلاد بهشتی
: باربد طولابی
: تهران تماشا

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.