پهلوان


تئاتر فستیوال
: اعظم بروجردی
: آرزو افشار، منوچهر علیپور، بهار ارجمند، انوش معظمی، فریبا آهنگ، فرشته محمدی، بابک تن، محمدحسین، یکتاعربانی، نوش آفرین کیهان، سعیده جمشیدی، وحیده نظری، بهناز نجفی، صباعشقی، مجتبی علیزاده، سعیدمرآتی، امین مؤذن، محمدجواد سخنور، بهزاد رحمتی
محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه مهر
تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه مهر
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
  ۱۶ بهمن تا ۱۱ اسفند
  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: حوزه هنری
: پارمیدا افشار
عوامل صحنه
: علی برجی
: ملیحه صفرزاده
: سهیلا اکبرزاده
: محمد فرشته نژاد
: امیر قادری
: شیلا نوروزی
: مهدیه شاه مرادی
: سیدمحمد حسین میرعبدالهی
: فرزین ایثاربخش، محمدرامین برنجی، سعید موسوی
: حمیرا معظمی، زینب عسگری منفرد
: حمید رضا ممتازان
: مهدیه شاه مرادی
: مونا شعبانی، مریم شعبانی
: میترامسائلی، مرجان تندرو، فاطمه ابراهیمی، ریحانه شورگشتی، راتارخشاد الهه نورانی، رازگلستانی، الهه محمدی مرواریدکیامرزی و علی فرزانه پور

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.