پیکر زن همچون میدان نبرد


تئاتر فستیوال
: ماتنی ویسنی یک
: سید کورش سیدی
: فریماه مسگرنیا، مریم کیان پیشه
محل اجرا: عمارت ارغنون- سالن ۲
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت ارغنون
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا:  ۰۲ تا ۲۲ اسفند
ساعت اجرا:  ۲۱:۰۰
مدت اجرا:  ۵۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
: تینوش نظم جو
: محمد ترکمن
: گلاویژ کریمی
: استاد مسعود فروتن
: حسین خانی، محمد پوراکبر، فائزه بهرامی
: مینا ترکمن
: کمیل سازگار، حسین خانی، پرهام مهرآبادی
: رضا خضرایی
: حامد ملک
: مائده کیان پیشه
: نیکا محمدحسین
: کمیل سازگار
: علیرضا مرادپور، مهراد شاهی
: پرهام مهرآبادی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.