چشمانی که مال توست


تئاتر فستیوال

: بهاره رهنما

 

محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن سه
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
دوره اجرا:  چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ تا دوشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۲۱:۳۰
مدت اجرا : ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

 

: گروه موسیقی دنگ شو
: لیلا جعفری
: شهرزاد دریازاده
: محمدرضا رشیدی
: حانیه زاهد
: نازگل صدرایی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.