چشم‌های بسته از خواب


تئاتر فستیوال

: محمد چرمشیر (بازخوانی داستان «پسرم قاتل است» نوشته «برنارد مالامود» با ترجمه «اسدالله امرایی»)
: یوسف باپیری
: (به ترتیب حروف الفبا) پاوان افسر، مهران مرادی، افسون یدملت
محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
دوره اجرا: چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ تا چهارشنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: گروه تئاتر تازه
: محمد قدس
: مجتبی کریمی، اشکان خیل‌ نژاد
: سریه شمسی‌ زاده
: زهرا بهرامی
: محمد سلطانی
: حانیه موسوی
: آرمان کوچکی
: ساینا قادری
: درسا بختیار، آیدا (آتنا) نادرزاده
: مهدی حسینی
: علیرضا حسینی، فرید حسینى
: (تئاتر بازها) امیر قالیچی
نمایشنامه «چشم‌های بسته از خواب» نوشته محمد چرمشیر بازخوانی داستانی است با نام «پسرم قاتل است» نوشته‌ برنارد مالامود، از مجموعه داستان‌‌های کوتاه‌ با عنوان «مردی که کشتمش» با ترجمه اسدالله امرایی می‌باشد، که نشر افراز چاپ کرده است.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.