چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تو دور کنم؟


تئاتر فستیوال

: سارا شیرازی، علی مرتضوی فومنی
: علی مرتضوی فومنی
:سارا شیرازی
محل اجرا: خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
 خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان
تلفن: ۶۶۷۲۲۶۲۲ – ۶۶۷۲۴۸۱۵
دوره اجرا:  ۱۴ بهمن تا ۰۳ اسفند
   ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان

: سعید کریمیان

: انسیه روحی‌طواف
: مجید کیانی مقدم
: مجید کیانی مقدم(پیانو)، محمد نریمانی(سازهای کوبه‌ای)، محمد یکتا(طراح صدا)
: ثمانه باقرزاده
: ماریه محرابی
: سعید کریمیان
: علی مرتضوی فومنی، ثمانه باقرزاده
: سارا یوسف‌پور
: مهشید کاریزی، ثمن رستگار، احسان احمدی
: داریوش گرگوند
: صدف صمیمی
: امین رجایی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.