چیدا


تئاتر فستیوال
: مسعود شاکرمی (براساس ادیپ شهریار شاهکار سوفوکل)
: احسان ملکی
: مسعود شاکرمی، شیماء ملکیان، نیکان راست قلم، محمد رضا خادمی، سعید زارع، نساء یوسفی، صفا کوشا، شهلا رحیمی، ثنا عقابیان پانته آ احمد خان، شیوا موسی زاده، انیس ارشیا
محل اجرا:  تماشاخانه سنگلج
 پایین تر از میدان حسن آباد، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، تماشاخانه سنگلج
تلفن: ۵۵۶۳۰۸۷۱، ۵۵۶۲۵۴۴۴
دوره اجرا:  ۲۲ بهمن تا ۲۵ اسفند
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
: سیده مریم حسینى
: مسعود شاکرمى
: محمد نوریان
: روح الله امامى
: سمانه احمدى مطلق
: علی کوزه‌گر
: علی سینا رضا نیا
: کاوه نور محمدی
: زهره قنبری
: على تاجیک
: سینا افشار
: مریم شریعتی
: گروه هنرى پژواک
: معین مهدی
: فهیمه لشگری
: مریم کاردان، سارا جباری
: فاطمه ابراهیمی، مهسا سبزواری
: معین مهدی، علی کردی

chida

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.