کالبد شکافی


  تئاتر فستیوال
محل اجرا: تئاترشهر – سالن سایه
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
  ۱۹ دی تا ۱۸ بهمن
  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: سامان ارسطو
:(به ترتیب حروف الفبا) نادیا باوند، هدیه خانیان، حمیدرضا سنگیان، مانا شریفیان، سیما شکری، ماهی عظیمی، مرتضی علیدادی، میثم غنی زاده، حمیدرضا قبادی، امیرموید باوند، سامان ارسطو
:گروه نمایش آوای دیوانگان
: امیرموید باوند
: سامان ارسطو
: بابک حقی، علی مرزبان
: علیرضا قیدیان
: آوا اعرابی
: میثم قهرمانی نژاد
: علی اصغر فرخی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.