کانفیدنشیال


تئاتر فستیوال
محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
 میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
  ۲۳ دی تا ۱۹ بهمن
  ۱۷:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: سپیده گل تراش نژاد
: سپیده گل تراش نژاد، محسن قصری
:محسن اسلامی، نیلوفر سیاری، محسن قصری
:سپیده گل تراش نژاد
: مریم علوی
: عباس تقی پور
: میلاد ملایی
: آریا کاوه
: مصطفی کزازی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.