کرنیتز


تئاتر فستیوال
: امیرحسین قنواتی
: عرفان خسروی، محمدحسین اسدی، محسن صادقی اصفهانی، مریم حیدری مقتدر، نیوشا رحمانیان، ایمان خاکباز، کیمیا حسینی، جیران اجلالی
محل اجرا: تالار محراب – سالن کوچک
 خیابان ولیعصر، چهارراه امام خمینی، تالار محراب
تلفن: ۶۶۴۰۲۲۸۴
دوره اجرا:  ۲۰ بهمن تا ۱۱ اسفند
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۸۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: ماکتا قاسملو (آموزشگاه سینمایی هفت هنر)
: غزل نقی زاده، امیرحسین سارونی
: تینا تمدنی
: آرزو ذوالفقاری
: منیژه قنواتی، آرزو ذوالفقاری
: یلدا ( نفیسه) کریمی
: عرفان خسروی
: فرشته قنواتی
: شمیس پورشاهرضایی، جیران اجلالی
: امیرحسین قنواتی
این نمایش بر اساس نمایشنامه «گمشده در یانکرز» نوشته نیل سایمون و ترجمه بهروز محمودی بختیاری و مینا رضاپور می‌باشد.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.