کشتن کفتر چاهی


تئاتر فستیوال

 محمد چرمشیر
 رضا حداد
:  سعیده آجرلی، درسا ابوالفضلی، مائده اسداللهی، سونیا اسماعیلی، پردیس احمدیه، آذین نظری، نفیسه زارع، ستاره ملکی، یاسمن میرزایی

: شیما میرحمیدی
: حسن حسینی
: بامداد افشار، محسن کامران‌جم
: بامداد افشار
: آرش صالحی
: امین مجرد
: محمدرضا فرزاد، مسعود علی‌محمدی
: ساسان پیروز، شقایق راد
: آوا محمودی
: رضا مصطفی‌پور
: علی جانبخش
: امیرحسین رسائل
: ثمین مهاجرانی
: حسن حسینی
: محمدرضا حسین زاده

:  تئاتر آفتاب
خیابان آفریقا، قبل از چهارراه جهان کودک، ابتدای کوچه کمان، پلاک ۲۶
تلفن: ۸۸۶۵۳۰۱۱
:  شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ – سه شنبه ۱۵ تیر  ۱۳۹۵
:  ۲۰:۳۰
:  ۹۰ دقیقه
:  ۳۰,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.