کلفت‌ها


پوستر کلفت‌ها

 ژان ژنه
 ریحانه نبی یان
:  مارال استادی، ریحانه نبی یان

: مارال استادی
: احسان اکبری
: هوتن شاطری پور
: راحله بهرامی
: مینا سلیمی
: پرند عین بیگی
: المیرا صالحی
: متین اردی و مهدی بیگی
: ندا قاسمی
: محسن مروی و هدی احمدی
: پنته ا قدیریان
کاری از گروه الما

 خانه نمایش دا
میدان فاطمی، ابتدای شهید گمنام، خیابان جهانمهر، پلاک ۲۶
تلفن: ۸۸۰۱۶۰۷۴
:  سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ – سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵
 ۱۸:۳۰
:  ۴۰ دقیقه
 ۱۵,۰۰۰ تومان
تلفن هماهنگی:  ۰۹۳۹۱۶۵۶۴۳۵

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.