کلفت ها (دریا دریایی)


تئاتر فستیوال

: ژان ژنه
: دریا دریایی
:زهرا مولایی، نیلوفر دهقان، دریا دریایی
محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
دوره اجرا: ۲۷ دی تا ۱۸ بهمن
  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: مدیا کاشیگر
: دریا دریایی
: مریم صبوری
: سودابه زارع پور
: فریبا داویجانی
: دریا دریایی
: محمدرضا الوند
: علی مدیری
: دریا دریایی
: احمدرضا حجار زاده
: محمد مرادی فر
: مسعود قربانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.