گرترود، روح پدر هملت


تئاتر فستیوال

: سید میثم مطهری
: طناز تهرانی، بهنام حسن‌پور، لطف‌الله کارگری‌آریان، بهنام آرام، شمیسا اسدی

 

محل اجرا: تالار مولوی – سالن کوچک
 خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
دوره اجرا: سه‌شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ تا جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

 

: عدیله سعادت حسینیان
: حامد مهراندیش
: محمد مقیمی
: لیلا مهدوی
: محمد عزیزی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.