یک اتفاق کوچک


تئاتر فستیوال

: جیمز ساندرز
: حمید عبدالحسینی
:فرزانه قاسم زاده، نسیم پورسلیم، افشین کامیاب فرد، امیر محمد منافی
محل اجرا: تالار محراب – سالن کوچک
 خیابان ولیعصر، چهارراه امام خمینی، تالار محراب
تلفن: ۶۶۴۰۲۲۸۴
دوره اجرا:  ۰۴ تا ۲۰ مهر
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: علی امینی نجفی
:حمید عبدالحسینی
: احسان خانمحمدی
: فائزه محمد نجار، ناهید حدادی، میثم مقدسی و شهاب ذوقی
: شقایق عوض زاده
: ساناز پورشعبان
: مجید عابری
: بابک آنی زاده
: امیر سهیلی پور
: امیر سهیلی پور، رسول علاالدین
: محمد رضا قائنی نژاد
: سمیه جهانشاهی
: فاطمه جابری، مهسا مهدیه
: شهاب ذوقی
: پریا پورزند
: آزیتا بابایی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.