یک شاخه گل سرخ


تئاتر فستیوال

:  سیروس همتی
:  فرید یوسف پور
:  علی عبادت طلب، سپیده پهلوان زاده، میرنادرمظلومی، بهارکریم زاده، ستایش محمدآبادی و علی یعقوب زاده

: یکتااحمدی
: مهدی ایرانی
: اکبرشجاعی
: سارا زالی
: محمدکریمی نیا
: پریسا مژگانی
: سیدحامدحسینی
: یونس اسکندری
: مسعود انعامی، ستاره محمدآبادی
: سعیدملکی
: حمیدناصر
: فریباجدیدی
: داوود محمدآبادی
: شهرآشوب مفتاحی

:  حوزه هنری – تماشاخانه ماه
تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه ماه
تلفن: ۸۸۸۰۴۰۷۱ – ۸۸۸۰۴۰۷۲
:  پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۵ – جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
:  ۱۹:۳۰
:  ۴۵ دقیقه
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.