۰۲۱ (صد سال پیش از تنهایی ما)


تئاتر فستیوال

 سجاد افشاریان
 سیامک صفری
:  سیامک صفری
:  سالن کنش معاصر
میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین خیابان سرپرست و فریمان، پلاک ۵۴٢
تلفن: ۶۶۴٠٠۶١٢
:  دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ – دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵
:  ۲۰:۴۵
:  ۶۰ دقیقه
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.