۱۴۱۷


تئاتر فستیوال

: سعید آلبوعبادی
: کوروش احمدی
: پریسا سلمانی، محمد رشیدی، عاطفه حق شناس، علی محمدی، اشکان نجاتی، شهرزاد صانع، رسول ابراهیمی
محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
 میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا:  یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ تا جمعه ۰۵ آبان ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۹:۴۵
مدت اجرا:  ۵۵ دقیقه
بها بلیت: ۱۲,۰۰۰ تومان
: کوروش احمدی
: بهنام رحیمی
: وحید لاری
: وحیدلاری
: رضا موری
: مجتبی گیویان
: فاطیما چهاردولی، رقیه نوبخت
: عاطفه ترابی
: معصومه بختیاری
: مسعود پرستویی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.