۶۱/۰۱/۱۰


: افشین قاسمی
:فرنام مشکوری، حسام طاهری، زینب آجیلی، زینب خراسانی، فرناز ابوالقاسم، مریم رمضانی، سونیا کریمی، مریم جباری، افشین قاسمی
محل اجرا: تماشاخانه فانوس
 میدان هفت تیر، جنب مجتمع یاس، کوچه آذری، پلاک ۲۵
تلفن: ۸۸۳۱۹۲۷۰
دوره اجرا:  ۱۰ تا ۲۶ مهر
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
:افشین قاسمی
: سارینا نصیریان
: مجید جمال آبادی، افشین قاسمی
: عبدالمجید قوامی
: شبکه هنر

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.