۶۴۱۰


تئاتر فستیوال
: محسن عظیمی
: علی برجی
: سپیده پهلوان زاده، علی عبادت طلب، جاوید حسنلو، ابوالفضل جمشیدی، احسان امیدی، بهزاد رحمتی، مسعود حاجی محمد رضا، سعید مراتی، سهیل قاسم خانی، سعید داوودی، مسعود غلامیان و با حضور امید زندگانی
محل اجرا: تماشاخانه سرو
 خیابان آیت الله طالقانی، نرسیده به ایستگاه متروی آیت الله طالقانی، تماشاخانه سرو
تلفن: ۸۸۹۱۶۰۰۰
دوره اجرا:  پنجشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: گروه هنرهای نمایشی بنیاد فرهنگی روایت فتح
: موسسه فرهنگی هنری اندیشه ماهان
: بهنام خندان
: آزاده امانی
: معصومه زندی
: بهنام خندان
: مهسا زمانی مقدم
: سپیده یزدانی
: لیلا یوسفی راد
: حامد وداعیان، مصطفی ریاحی
: محمد جواد سخنور
: ریحانه جلیلی
: وحید شریفیان، عاصفه پشتچی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.