۶۵۷


:  شهرام ‌گیل‌آبادی، محمد ‌چرم‌شیر
:  شهرام ‌گیل‌آبادی
  وحید بصیری
 سیما ‌تیرانداز، امیر ‌عظیمی، حمیدرضا ‌ترکاشوند،
فرانک ‌جواهری، هلیا ‌عمرانی، سحر ‌رضاقلی، سینا ‌صفری، محمدمهدی ‌‌قاسمی، محمد ‌سنجری، محمدحسین ‌ابراهیمی
محل اجرا: ایرانشهر ‌- ‌سالن ‌استاد ‌سمندریان
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶

دوره اجرا:

۰۸ خرداد تا ۰۸ تیر
  ۱۹:۰۰ |  ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
بها بلیت:  ۲۲۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  مهدی ‌گودرزی
  امیر ‌پارسائیان ‌مهر
  ابراهیم ‌حقیقی
  نوید ‌فرح ‌مرزی

  صادق داوری فر

  امیر ‌پارسائیان ‌مهر

  مهدی ‌گودرزی
  رضا ‌جاویدی، یاسمین یوسفی‌راد
  نگار ‌امیری

  پارسا اسماعیلی

  شقایق رحیمی راد

  کیمیا ‌آژیراک، فاطمه ‌گیل ‌آبادی
  علی شرفی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.