نه نه نه


تئاتر فستیوال

: امیرعباس رنجبر
: شیرین عطااللهی، فائزه محمدنجار، ناهید عساکره، راحله امیری، میترا مسائلی، نگین وکیلی، مرضیه محمدپناه، سپیده ساعدی، زهرا فدوی صامتی، رضا افشار
محل اجرا: خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
 خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان
تلفن: ۶۶۷۲۲۶۲۲ – ۶۶۷۲۴۸۱۵
  ۲۹ فروردین تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
 بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: فائزه محمدنجار
: میترا مسائلی
: قاسم روشنایی
: علی عبدی
: ابوالفضل رنجبر
: آلا بلدی
: فریبا محبتی
: پریسا علیپور
: مجید عابری
: فاطمه رستگار
: الناز اکبرزاده، نوشین کرابی
: فریدون محبتی
: سینا افشار
: پروانه لشگری
: گروه هنری و روابط عمومی چوکا، مونا گلپایگانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.