نوشت سر


تئاتر فستیوال

: محمد نیما مظاهری
:سارا احترامی، شیدا اسلامی، آتنا بهاری، امیرحسین بهاءالدینی، سجاد جعفری، صادق جباری، سعید حاجعلی، علیرضا خانی، سینا خوانساری، زهرا خسروی، نیما رضایی، ندا سبزواری، صدف سید رضایی، مصطفی شکوهی، مونا شهسوار، نرگس عبدالهی، فاطمه فاراب، سید سعید فاضلی، آهو قلندر، مریم کبریایی، نفس محمدی، نیلوفر محمدی، هومن مقیمی، پدرام مهرخواه، میترا نوروزی، علی نور یوسفی، امیرحسین نراقی، محمد نیما مظاهری
محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۲
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
  ۰۵ تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
  ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۷۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
:مرحوم تازه گل نجیمی
: یوسف محوی، مهسا اصغری
: محمد نیما مظاهری
: ارشیا مشهدی زاده
: پریچهر ژیان
: سیدمحمد مساوات

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.