نیست


تئاتر فستیوال

: امین عظیمی
: حسنیه زاهدی
: شیرین جروقی، مهدیس حیدری، سایان فرخی، آوا متوقع
محل اجرا: پلاتو مجموعه تئاتر شهر
 خیابان انقلاب، چهارراه ولی عصر (عج)، مجموعه تئاتر شهر
تلفن:۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
  ۲۲ مهر تا ۱۰ آبان ۱۳۹۸
  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: فاطمه باقری، مریم حاج بابایی
: مهدیس حسینی نیا
: حسام طالبی حقه
: علیرضا میرانجمی
: حسام طالبی حقه، آناهیتا یوسفی
: مهتا کریمی
: ملیکا قدیمی، آناهیتا یوسفی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.