نیلوفر و نفت


تئاتر فستیوال

: امیر دژاکام
: (به ترتیب ورود به صحنه): مانلی حسین پور، مرتضی آقا حسینی، عباس جمشیدی، سپید علی پور، مهرنوش دارا، فریبا امینیان، سمیه صباغی، پریا وزیری، علی برجی، ابوالفضل جمشیدی، ملیحه کیا، سروش طاهری، حامد پور محمد، نسیم علیپور، بهار قاسمی

 

محل اجرا: ایرانشهر – سالن استاد ناظرزاده کرمانی
خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶
دوره اجرا: یکشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۶ تا دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۷۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

 

: بهزاد جاودان فرد
: رضا شاپورزاده
: مژگان عیوضی
: بهنام رحیمی
: حمید رضا مزکی شیرازی
: آیدا دژاکام
: الهام صحت، مهرنوش دارا
: ابوالفضل جمشیدی
: مجتبی اسفیدانی
: امیر دژاکام
: مصطفی فرج زاده، پویا سیفی
: فریبا جدیدی
: امین کردبچه چنگی
: شهرآشوب مفتاحی
: پویا سیفی، آیدا دژاکام

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.