هتل کالیفرنیا


: نیل سایمون
: ارسلان گل محمدی
: فرزاد دشتی، رها ربانی، فرزاد سهرابی، سحر رحمانی، علی پیله ور، غزال گل محمدی، مجید پورعزیزیان، مریم بابایی، امین ظریف نگر
محل اجرا: خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
 خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان
تلفن: ۶۶۷۲۲۶۲۲ – ۶۶۷۲۴۸۱۵
دوره اجرا: ۰۱ تا ۱۳ دی ۱۳۹۸
  ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
: عظیم گل محمدی
: سارا داروفروش
: سحر رحمانی
: امین ظریف نگر
: سید محمد صادق سیادت
: میلاد الهی
: غزال گل محمدی
: سهیل گروسی
: داریوش ادهمی
: امین ظریف نگر، داریوش ادهمی
: کیان طایفه، داریوش ادهمی
: امین آسیابی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.