هدیه مرموز


تئاتر فستیوال

: یاسر خاسب
: یاسر خاسب
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن سه
خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
دوره اجرا: چهارشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۶ تا شنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۳۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: هاشم علی اکبری
فیزیکال سـولـو – ‏Physical SoLo
گروه بدن دیوانه – CrazyBodyGroup
هدیه مرموز روایت تولد تا مرگ انسان است در ارتباط با موجودی از دنیای دیگر… حضور بی واسطه ی روح و جسم و جان و انرژی بی نهایت… یک مواجهه ی انرژیک و نفس گیر

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.