هفتمین جان سگ


تئاتر فستیوال

: مهدی کوشکی
:(به ترتیب حروف الفبا) ترلان پروانه، بهنام شرفی و مهدی کوشکی
محل اجرا: تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
 تهران، خیابان کریمخان، خیابان عضدی جنوبی (آبان)، خیابان سپند، پلاک ۶۹، تماشاخانه سپند
تلفن:۸۶۰۳۷۸۰۷
  ۲۳ بهمن تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
  ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۸۰ دقیقه
بها بلیت: ۴۵,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان

: نعیم بختیاری
: مهسا بختیاری
: حسین برفی نژاد
: رضا رضایی
: زهره کاظمی
: بهرام رامه
: علی کوزه گر
: آرش آقابیگ
: اشکان شریعت، مهدی آذربخش، احسان رضوانی
: پریسا نقدی زاده
: امیرهمایون بیات، مدیا دشوارپسند
: سارا حدادی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.