هفت دقیقه


تئاتر فستیوال

: استفانو ماسینی
: آرش عباسی
: (به ترتیب حروف الفبا) الهام احمدی، زهرا اکبری، نرگس پویا، حمیده جعفری، نرگس هزاره، هانیه هاشمی، سمیه علیزاده، نسرین حیدری، حوا خلیلی
محل اجرا: تالار حافظ
 خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، روبروی تالار وحدت، سالن حافظ
تلفن: ۶۶۷۵۶۰۴۳
  ۲۲ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت
  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
 بها بلیت: ۴۰,۰۰۰ تومان
: نیایش بهمنیه
: آرش عباسی
: مسعود روستا
: مونا جعفری
: منالیزا شهرام نیا
: مجتبی شجاعی، امیر حسین اصفهانی
: مونا افکار
: محمد شمس
: مریم شریعتی
: گروه هنری پژواک

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.